Voit hyödyntää kotitalousvähennystä, kun teetät kotisiivoustöitä kotiisi tai vapaa-ajan asuntoon. Huom! Voit saada vähennystä myös vanhempiesi tai isovanhempiesi kotiin,


Ostaessasi kotiisi palveluita, kotitalousvähennystä hyödyntämällä saat 60 % teetetyn työnosuudesta takaisin verottajalta.

Mikä on kotitalousvähennys?

Kotitalousvähennys on verovähennys, joka tehdään ansio- ja pääomatulojen verotuksessa. Vähennys koskee sellaista työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Kotitalousvähennyksen on tarkoitus parantaa kotitalouksien mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia kotiin ja asumiseen liittyviä palveluja.

Kotitalousvähennys koskee vain tehdyn työn osuutta, ei materiaaleja tai työn suorittamiseen tarvittavia työvälineitä.

Kuka voi saada kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, eli vähennyksen voi saada se henkilö, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Jos kotitalousvähennyskelpoista työtä kertyy vuodessa paljon, kannattaa maksut jakaa puolisojen kesken. Tällöin molemmat voivat hyödyntää oikeutensa kotitalousvähennykseen.

Paikat, joissa vähennyskelpoinen työ voidaan suorittaa:

  Maksajan oma asunto
  Maksajan vapaa-ajan asunto
  Maksajan vanhempien tai isovanhempien asunto
  Maksajan puolison vanhempien asunto

Kuinka paljon kotitalousvähennystä voi saada?

Vuosina 2022–2023 kotitalousvähennyksen määrä on 60 % työn osuudesta ja sitä voi saada enintään 3500 €/henkilö. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 €.